شرایط و ضوابط همکاری

شرایط و ضوابط زیر ملاک عملکرد، تصمیم‌گیری،‌ ارزشگذاری و همکاری با مترجمان تیم ترجمه کتاب رسا محسوب می‌شود.

شرایط پذیرش مترجم
۱. علاقمند و توانا به ترجمه کتاب
۲. تسلط کامل به زبان مبدا و مقصد
۳. در دسترس بودن و پاسخگویی
۴. تسلط به نرم‌افزارهای کامپیوتری مورد نیاز این حرفه مانند ورد
۵. توانایی ترجمه حداقل دوهزار کلمه در روز
۶. در اختیار داشتن رایانه یا لپ‌تاپ شخصی
۷. متعهد و خوش‌قول‌بودن
۸. دسترسی همیشگی به اینترنت
۹. قبولی در مصاحبه
۱۰. قبولی در آزمون ورودی

ضوابط همکاری
۱. دستمزد و نحوه پرداخت هر کتاب بسته به شرایط آن متفاوت است و هنگام ارجاع کتاب اعلام می‌شود.
۲. ترجمه هزار کلمه از فصل اول هر کتاب به عنوان نمونه‌کار الزامی است. چنانچه کیفیت ترجمه تأیید شود قرارداد بسته شده و ترجمه کتاب به مترجم محول می‌گردد.
۳. مترجم موظف است هر هفته پنج‌شنبه ترجمه‌ای را که در طول هفته انجام داده ارسال کند. عدم ارسال ترجمه به مدت دو هفته متوالی بدون اطلاع و هماهنگی منجر به قطع همکاری می‌شود.
۴. چنانچه در ترجمه ارسالی، سهل‌انگاری، جاافتادگی، روان نبودن، ترجمه اشتباه، عدم رعایت زمان افعال، عدم رعایت نکات نگارشی و اصول ترجمه خواسته شده مشاهده شود، متن به مترجم عودت داده می‌شود و مترجم موظف است در زمان تعیین شده نسبت به اصلاح و رفع ایرادهای عنوان شده اقدام کند.
۵. در صورتی که ایرادهای ترجمه بیش از حد باشد، مترجم از تیم اخراج و همکاری خاتمه می‌یابد، همچنین دستمزدی بابت ترجمه پر از ایراد به مترجم پرداخت نمی‌شود.
۶. هرگونه پذیرش ترجمه کتاب و برون‌سپاری یا واگذاری آن به شخص دیگر ممنوع است. چنانچه شواهدی مبنی بر این موضوع مشاهده شود، مترجم از تیم اخراج و همکاری خاتمه می‌یابد.
۷. هر گونه مشکل یا ابهام در ترجمه را می‌توانید در گروه تلگرام رفع اشکال مترجمان مطرح کنید تا سایر مترجمان به شما کمک کنند.
۸. به ازای هر دو روز تأخیر از زمان تعیین شده برای تحویل ترجمه کامل، یک روز به زمان پرداخت دستمزد اضافه می‌شود. در صورت طولانی شدن تاخیر، مترجم از تیم اخراج و همکاری خاتمه می‌یابد.
۹. برحسب مواردی چون تحویل به موقع، بی‌نقص بودن ترجمه، روان بودن متن و غیره به ترجمه هر کتاب امتیاز داده می‌شود. به مترجمانی که امتیاز بالایی کسب می‌کنند پاداش نقدی و غیرنقدی تعلق می‌گیرد.
۱۰. در صورت مواجه شدن با هرگونه مشکل که بر روی کیفیت ترجمه یا زمان تحویل آن تأثیر می‌گذارد مراتب را در اولین فرصت به اطلاع مدیر تیم برسانید.
۱۱. شرکت در دوره‌های آموزشی و وبینارهای رایگان مجموعه برای مترجمان تیم الزامی است.
۱۲. همکاری بلندمدت با تیم ترجمه کتاب رسا در گرو داشتن تعهد کاری و حس مسئولیت است.
۱۳. ترجمه باید با کیبورد استاندارد تایپ و در قالب ورد ارسال شود.
۱۴. نام فایل ترجمه به این شکل ذخیره و ارسال شود: NameOfBook_First-Last-PageNumber_NameOfTranslator.docx یعنی ابتدا نام کتاب، بعد شماره ابتدا و انتهای صفحه ترجمه شده (در صورت ارسال یک بخش خاص) و بعد نام خانوادگی مترجم.

مراحل ارجاع تا چاپ کتاب
انتخاب کتاب و پیشنهاد ترجمه آن به مترجم ← بررسی کتاب توسط مترجم و در صورت موافقت، ترجمه هزار کلمه از فصل اول کتاب به عنوان نمونه‌کار ← بررسی نمونه‌کار و واگذاری کتاب به مترجم ← تحویل هفتگی ترجمه (مترجم موظف است هر پنج‌شنبه، ترجمه انجام داده در طول هفته را ارسال کند) ← بررسی و تذکر ایرادها در صورت وجود به مترجم ← تحویل کامل و نهایی ترجمه در زمان تعیین شده ← بررسی و تأیید کیفیت ترجمه ← تسویه و پرداخت دستمزد طبق توافق صورت گرفته ← همکاری مترجم با ویراستار و نمونه‌خوان در صورت نیاز ← چاپ کتاب..

 

اگر وقت و حوصله‌ی جستجو ندارید سراغ ترجمه کتاب نروید.
- تیم ترجمه کتاب رسا