شرایط و ضوابط همکاری

شرایط و ضوابط زیر ملاک عملکرد، تصمیم‌گیری،‌ ارزشگذاری و تعامل با مترجمان تیم است. عضویت در تیم ترجمه کتاب رسا به منزله قبول موارد زیر و رعایت آن‌هاست.

شرایط پذیرش مترجم
۱. علاقمند و توانا به ترجمه کتاب
۲. توانایی ترجمه حداقل ۲ هزار کلمه در روز
۳. قبولی در آزمون ورودی

مراحل ارجاع تا تحویل کار
انتخاب کتاب و پیشنهاد آن به مترجم ← ترجمه سه صفحه اول توسط مترجم به عنوان نمونه‌کار ← بررسی نمونه‌کار و تأیید ترجمه آن ← تحویل هفتگی ترجمه (مترجم موظف است در روز تعیین شده، ترجمه انجام داده در طول هفته را ارسال کند) ← بررسی و تذکر ایرادها در صورت وجود به مترجم ← رفع ایرادها ← تحویل کامل و نهایی ترجمه در زمان تعیین شده ← بررسی و تأیید کیفیت ترجمه ← تسویه و پرداخت دستمزد طبق توافق صورت گرفته ← همکاری مترجم با ویراستار و نمونه‌خوان در صورت نیاز ← چاپ کتاب.

اصول ترجمه کتاب
۱. کسب اطلاعات در مورد کتاب در گودریدز و ویکی‌پدیا و... قبل از شروع ترجمه.
۲. خواندن فصل به فصل (یا کل کتاب در صورت امکان) قبل از شروع به ترجمه کتاب.
۳. رعایت اصول ویرایشی عنوان شده در زیر.
۴. رعایت زمان افعال (حال به حال، گذشته به گذشته).
۵. رعایت پاراگراف‌بندی، ستاره‌گذاری (***)، بولد، ایتالیک و غیره متن اصلی در ترجمه.
۶. درج تصاویر متن اصلی در ترجمه.
۷. نوشتن دیالوگ‌ها بصورت محاوره‌ای مطابق با اصول شکسته‌نویسی عنوان شده در زیر.
۸. روان و قابل فهم بودن ترجمه.
۹. درج اسامی خاص به زبان اصلی در پاورقی.
۱۰.  استفاده از https://howtopronounce.com/ یا https://translate.google.com برای شنیدن تلفظ درست اسامی خاص.
۱۱.  درج اطلاعات لازم بصورت پاورقی.
۱۲.  توجه زیاد به اعداد و ارقام و بررسی مجدد و حصول اطمینان از درست بودن آن‌ها قبل از ارسال ترجمه.
۱۳.  ابتدا استفاده از دیکشنری تک زبانه برای کلمات سخت و بعد دو زبانه (فرهنگ معاصر هزاره و پویا پیشنهاد می‌شود).
۱۴.  استفاده از ویکی‌پدیا برای اسامی یا کسب اطلاعات.
۱۵.  هایلایت زرد کردن عباراتی که در ترجمه آن شک دارید یا به نظرتان خوب نیست تا بعداً بازخوان آنها را اصلاح و ترجمه بهتری جایگزین کند.
۱۶.  هایلایت قرمز کردن قسمت‌هایی که ممیزی ارشاد دارند.
۱۷.  یک بار خواندن ترجمه خود قبل از تحویل کار و در صورت لزوم ویرایش و اصلاح آن.
۱۸.  وفاداری به متن و عدم اضافه یا کم کردن محتوا – اصل امانت‌داری حتماً حفظ شود.

نکات مهم
۱. دستمزد و نحوه پرداخت هر کتاب بسته به شرایط آن متفاوت است و هنگام پیشنهاد ترجمه کتاب اعلام می‌شود.
۲.  ترجمه سه صفحه اول هر کتاب به عنوان نمونه کار الزامی است. چنانچه کیفیت ترجمه تأیید شود قرارداد بسته شده و ترجمه کتاب به مترجم محول می‌گردد.
۳. مترجم موظف است هر هفته در روز تعیین شده ترجمه‌ای را که در طول هفته انجام داده ارسال کند. عدم ارسال ترجمه به مدت دو هفته متوالی بدون هماهنگی و عذرموجه منجر به قطع همکاری می‌شود.
۴. چنانچه در ترجمه ارسالی سهل‌انگاری، جاافتادگی، روان نبودن، ترجمه اشتباه، عدم رعایت زمان افعال، عدم رعایت نکات نگارشی و اصول ترجمه خواسته شده مشاهده شود، متن به مترجم عودت داده می‌شود و مترجم موظف است در زمان تعیین شده نسبت به اصلاح و رفع ایرادهای عنوان شده اقدام کند.
۵. در صورتی که ایرادهای ترجمه ارسال شده بیش از حد باشد، مترجم از تیم اخراج و همکاری قطع می‌شود، همچنین دستمزدی بابت ترجمه پر از ایراد به مترجم پرداخت نمی‌شود.
۶. هرگونه پذیرش ترجمه کتاب و برون‌سپاری یا واگذاری آن به شخص دیگر ممنوع است. چنانچه شواهدی مبنی بر این موضوع مشاهده شود، مترجم از تیم اخراج و همکاری قطع می‌شود.
۷. هر گونه مشکل یا ابهام در ترجمه را می‌توانید در گروه تلگرام رفع اشکال مترجمان مطرح کنید تا سایر مترجمان به شما کمک کنند.
۸. تاخیر در ارسال به موقع ترجمه باعث کسر دستمزد و در صورت تکرار و طولانی بودن تاخیر اخراج از تیم و قطع همکاری می‌شود.
۹. در صورت مواجه شدن با هرگونه مشکل که بر روی کیفیت ترجمه یا زمان تحویل آن تأثیر می‌گذارد مراتب را در اولین فرصت به اطلاع تیم برسانید.
۱۰.  همکاری بلندمدت با تیم ترجمه کتاب رسا در گرو داشتن تعهد کاری و حس مسئولیت است.
۱۱.  ترجمه باید در قالب ورد تعیین شده ارسال شود.
۱۲.  نام فایل ترجمه به این شکل ذخیره و ارسال شود:
 NameOfBook_First-Last-PageNumber_NameOfTranslator.docx
یعنی ابتدا نام کتاب، بعد شماره ابتدا و انتهای صفحه ترجمه شده (در صورت ارسال یک بخش خاص) و بعد نام خانوادگی مترجم.

نکات نشانه‌گذاری
۱. علامت گیومه «» است نه ‫" "‬. برای تمامی نقل قول‌ها باید از گیومه «» استفاده شود نه – یا ـ یا “”.
۲. بین نهاد و گزاره نباید ویرگول گذاشت.
۳. بعد از حروف اضافه (را، و، تا،) ویرگول گذاشته نمی‌شود.
۴. نقطه (.)، ویرگول (،)، نقطه ویرگول (؛) و دو نقطه (:) بدون فاصله به کلمه قبل از خود می‌چسبند و به گیومه تقدم دارند. مثال‌های غلط: «علی آمد». درست «علی آمد.» فرزندان «قبله‌ی عالم»: درست فرزندان «قبله‌ی عالم:»
۵. در داخل پرانتز نمی‌توان پرانتز دیگری باز کرد. در صورت لزوم از قلاب [] استفاده می‌شود.
۶. در داخل گیومه نمی‌توان گیومه دیگری باز کرد. در صورت لزوم از ‫" " استفاده می‌شود.
۷. همه اعداد در متن باید اعداد فارسی باشند.
۸. نباید از فعل «می‌باشد» استفاده کرد.

نکات رسم‌الخط
۱. از کیبورد استاندارد فارسی استفاده شود که نیم‌فاصله دارد و ی و ک را بصورت ي و ك عربی نمی‌نویسد.
۲. نیم‌فاصله در همه جا رعایت شود.
۳. نشانه جمع «ها» همیشه جدا و با نیم‌فاصله نوشته می‌شود.
مثال: کتاب‌ها، درخت‌ها، رئالیست‌ها.
۴. «می‌» در افعال با نیم‌فاصله نوشته می‌شود.
مثال: می‌روم، می‌خواهد، می‌توانند.
۵. کلمات مختوم به های غیرملفوظ در حالت مضاف «ی» می‌گیرند نه «ء».
مثال: خانه‌ی من، سفینه‌ی فضایی، لغت‌نامه‌ی دهخدا.
۶. علائم نگارشی (نقطه، علامت سوال، علامت تعجب) را داخل گیومه بگذارید درست: .» غلط: ».

اصول شکسته‌نویسی
۱. کاهش تعداد هجا در بیشتر موارد راهنمای شکسته‌نویسی است یعنی وقتی تعداد هجا در شکل محاوره‌ای کمتر نمی‌شود نیازی به تغییر کلمه نیست مثلاً «می‌خورم» «می‌خوابم» تغییر نمی‌کند اما «می‌روم» در محاوره یک هجا کمتر می‌شود پس بصورت «می‌رم» نوشته می‌شود. نمونه‌های دیگر «می‌آیم» می‌شود «می‌آم» - «می‌گویم» می‌شود «می‌گم» - «می‌توانم» می‌شود «می‌تونم» - «بروم» می‌شود «برم»
۲. پس واژه‌هایی که تعداد هجاهای آن در گفتار و نوشتار یکسان است نباید شکست. استثناء تغییر «را» به «رو» یا حذف «د» از انتهای افعال برای مثال «خواستند» می‌شود «خواستن» - «دارد» می‌شود «داره»
۳. تغییر ظاهر واژه اگر املای نامتعارف پیدا کند درست نیست برای مثال فک، چقد، امرو، چن، ظر، توئون، مث، وخ بکار برده نمی‌شوند چون در حافظه بصری ما وجود ندارند و خواندن را مشکل می‌کنند.
۴. عدم بکار بردن کلمات بسیار محاوره‌ای مثلاً «نباس» به جای «نباید» - «راس گف» به جای «راست گفت»
۵. اصل مهم در شکسته‌نویسی، شکستن ساختار جمله به شکلی است که در محاوره بکار می‌بریم برای مثال جابه‌جایی نهاد و گزاره: «میز را جلو کشید» می‌شود «میز رو کشید جلو» «بسته را به انباری بردم» می‌شود «بسته رو بردم انباری»
۶. برای روان‌تر شدن خواندن، ضمیر در اول جمله حذف می‌شود. برای مثال «او به فروشگاه رفت» می‌شود «به فروشگاه رفت» - «من می‌خواستم بهش بگم» می‌شود «می‌خواستم بهش بگم»
۷. تغییر ضمیر «در» به «توی» برای اشاره به مکان، مثالا «در انباری بودم» می‌شود «توی انباری بودم»   

چند نکته در ترجمه رمان
۱. از فعل «می‌باشد» استفاده نکنید.
۲. در جمله‌ای که هم he و هم she داریم حتما به جای یکی از این ضمیرها اسم فرد ذکر شود. هر دو به «او» ترجمه نشود. در کل هرجا معلوم نبود منظور از «او» چه کسی است اسم فرد باید به جای آن بیاید.
۳. همه چیز را در ترجمه بیاورید، یک صفت، یک عبارت می‌تواند تاثیر داشته باشد.
۴. قبل از ارسال ترجمه حتما یکبار آن را بخوانید. این عادت خوبی است و به اصطلاح فوت آخر ترجمه محسوب می‌شود.
۵. از «میخانه» در ترجمه استفاده نکنید معادل مناسب فعلا «بار» است.
۶. در مورد اصطلاحات دقت کنید. هرجا دیدید مجبور هستید چیزی به متن تحمیل کنید تا مفهوم موردنظر شما را برساند بدانید به احتمال زیاد متن را درست متوجه نشده‌اید و اصطلاحی در متن وجود دارد. این اصل در ترجمه را فراموش نکنید که هرکجا از روی حدس و گمان ترجمه می‌کنید به احتمال ۹۰ درصد اشتباه ترجمه می‌کنید.