مزیت‌های رقابتی تیم ترجمه کتاب رسا

ارتباط مستقیم با مترجم: با مترجم‌تان می‌توانید به راحتی ارتباط مستقیم ایمیلی، تلفنی و حتی حضوری داشته باشید تا ترجمه کتاب‌تان آنطور که مدنظرتان است انجام شود.

پرداخت قسطی هزینه: می‌توانید هزینه کار را در اقساط مختلف متناسب با بودجه‌ای که دارید پرداخت نمایید.

ارسال بخش به بخش ترجمه: ترجمه کتاب بصورت بخش به بخش تحویل‌تان داده می‌شود تا با سرعت بیشتری مراحل ویرایش و آماده‌سازی متن صورت بگیرد.

ترجمه تیمی: از آنجایی که امکان ترجمه تیمی وجود دارد ترجمه کتاب شما خیلی سریع‌تر صورت گرفته و در زمان بسیار کوتاهی به دست‌تان می‌رسد.

عدم نیاز به عضویت در سایت: جهت بهره بردن از خدمات ارائه شده توسط مرکز ترجمه کتاب رسا نیازی نیست در سایت عضو شوید.