درباره تیم ترجمه کتاب رسا

تیم ترجمه کتاب رسا زیر نظر موسسه ترجمان هفت اقلیم سخن در سال ۱۳۹۵ در راستای برنامه‌ها و اهداف تعیین شده سامانه مترجمان جهت ارائه خدمات تخصصی در حوزه ترجمه کتاب تشکیل شده است.

ارتقای سطح کمی و کیفی ترجمه کتاب در ایران، تعیین معیارها و استاندارهای مناسب در حوزه ترجمه کتاب، معرفی مترجمان شایسته، ارائه مشاوره و راهنمایی‌های لازم جهت ترجمه و نشر کتاب و ... دورنمایی است که برای فعالیت خود در نظر گرفته‌ایم.

خدماتی که اکنون تیم ترجمه کتاب رسا ارائه می‌کند شامل موارد زیر می‌شود:

  • ترجمه کتاب
  • ویرایش کتاب
  • بازخوانی و اصلاح کتاب ترجمه شده
  • مشاوره در زمینه چاپ کتاب
  • آموزش ترجمه کتاب